โหมดแข่งขัน

เข้าร่วมเกมคิดเลขเร็วแบบเรียลไทม์พร้อมกับผู้เล่นอื่นบน Fastmath.io

ทั่วไป

เข้าร่วมเกมคิดเลขเร็วในโหมดทั่วไป ซึ่งการค้นหาห้องจะเป็น แบบสุ่มเจอกัน เพื่อแข่งขัน 1 ต่อ 1 และ ในโหมดนี้ จะไม่มีการใช้คะแนนในโหมดจัดอันดับ

จัดอันดับ

เข้าร่วมเกมคิดเลขเร็วในโหมดจัดอันดับ ซึ่งการค้นหาห้องจะเป็น แบบสุ่มเจอกัน เพื่อแข่งขัน 1 ต่อ 1 และ การแข่งขันในโหมดนี้ จะมีผลกับตารางคะแนนบน Fastmath.io

กำหนดเอง

สร้างเกมคิดเลขเร็วในแบบของคุณด้วยโหมดกำหนดเอง เพื่อแข่งขันในรูปแบบที่คุณต้องการ ซึ่งในโหมดนี้จะ สามารถชวนผู้เล่นอื่นเข้าร่วมได้