ผลการจัดอันดับ

Season 1 จะสิ้นสุดใน 

คะแนนมากที่สุด

คะแนน

แก้โจทย์เร็วที่สุด

วินาที

เล่นติดต่อกันนานที่สุด

วัน

ผลการจัดอันดับ Top 100

อันดับ สมาชิก คะแนน