ผลการจัดอันดับ

Season 2 จะสิ้นสุดใน 

คะแนนมากที่สุด

คะแนน

แก้โจทย์เร็วที่สุด

วินาที

เล่นติดต่อกันนานที่สุด

วัน

ผลการจัดอันดับ Top 100

อันดับ สมาชิก คะแนน
การลงโทษผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
  • การตั้ง Username ด้วยคำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพ
  • มีการแชร์บัญชีระหว่างผู้เล่นเพื่อสร้างสถิติช่วยกัน
  • มีการใช้โปรแกรมช่วยเล่น เช่น โปรแกรมเฉลยหรือช่วยพิมพ์สมการ เป็นต้น
การลงโทษ
  • หากตรวจพบการใช้โปรแกรมช่วยเล่นใด ๆ ก็ตาม จะถูกแบนออกจากการจัดอันดับทันที
  • ระงับบัญชีตามระยะเวลาที่ขึ้นกับดุลพินิจของทีมงาน
  • การตัดสินของทีมงาน Fastmath ถือเป็นที่สิ้นสุด