รายการแพตช์โน้ต

แพตช์โน้ต v1.8.0

อัปเดตนี้เรามีการเพิ่มระบบคำนวณคะแนนและจัดอันดับ โดยมีรายการอัปเดตดังต่อไปนี้

ฟีเจอร์ใหม่ (Added)

 • คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์การคิดดังนี้

  • คำตอบถูก: +10 คะแนน

  • คำตอบผิด: หักจากความต่าง โดยโจทย์คำตอบ 2 หลัก จะหักหน่วยละ 1 คะแนน เช่น

   • โจทย์ 25 คิดได้ 24 → 10 - (25 - 24) จะได้ 9 คะแนน
   • โจทย์ 37 คิดได้ 40 → 10 - (40 - 37) จะได้ 7 คะแนน
   • กรณีที่ห่างเกิน ±10 แล้วจะได้ 0 คะแนน

   สำหรับโจทย์คำตอบ 3 หลัก จะหักเป็นช่วงความต่างขนาด 5 หน่วย ช่วงละ 1 คะแนน เช่น

   • โจทย์ 500:
    • คิดได้ 501–505 หรือ 499–495 จะได้ 9 คะแนน
    • คิดได้ 506–510 หรือ 494–490 จะได้ 8 คะแนน
    • กรณีที่ห่างเกิน ±50 แล้วจะได้ 0 คะแนน
  • ข้อที่ผิดกฎหรือเกิดจากการ Reset จะได้ 0 คะแนน

 • ผลการจัดอันดับ แสดงรายชื่อ 100 อันดับแรกในหมวดหมู่ “คะแนนมากที่สุด” “แก้โจทย์เร็วที่สุด” และ “เล่นติดต่อกัน”

 • ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขณะรับ/ส่งข้อมูล ระบบจะทำการลองใหม่ 5 ครั้งก่อนจะแจ้งเตือนว่าเกิดข้อผิดพลาด

 • แสดงจุดทศนิยม 2 ตำแหน่งตรงส่วน “แก้โจทย์เร็วที่สุด” และ “เวลาแก้เฉลี่ย” ในโปรไฟล์

 • แสดงเวลาในตารางประวัติการเล่นแบบมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง

เปลี่ยนแปลง (Changed)

 • เปลี่ยนการคำนวณสถิติใหม่ ดังนี้

  • แก้โจทย์เร็วที่สุด: จะนับข้อที่ได้คะแนนเต็ม (10 คะแนน)
  • เวลาแก้เฉลี่ย: จะนับข้อที่ได้คะแนนมากกว่า 0
  • จำนวนครั้งที่เล่น: จะนับข้อที่ได้คะแนนมากกว่า 0

  สำหรับวิธีการคำนวณคะแนนนั้น สามารถอ่านได้จากในส่วน “ฟีเจอร์ใหม่ (Added)” ด้านล่าง

 • ปรับเวลาการสุ่มโจทย์จาก 3 วินาทีเป็น 2 วินาที

 • ปรับการแสดงผลไดอะล็อกทุกอันในมือถือให้ดีขึ้น

 • ปรับการแสดงผลสมการในตารางประวัติการเล่นให้กระชับขึ้น

แก้ไขบั๊ก (Fixed)

 • ปุ่มส่งอีเมลใหม่อีกครั้งทำงานไม่ถูกต้อง
 • หลังปิดไดอะล็อกยืนยันอีเมลแล้วปิดแท็บ เบราเซอร์จะยังถามอยู่ว่าต้องการปิดแท็บหรือไม่
 • เมื่อโครงสร้างข้อมูลส่วนตัวใหม่ไม่เหมือนกับข้อมูลในเวอร์ชันเก่าจะเกิดข้อผิดพลาด
แชร์:
 • share to facebook
 • share to x (former twitter)