คำอธิบายและกฎคิดเลขเร็ว

ดัดแปลงจากเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน พ.ศ. 2566

นิยามของคิดเลขเร็ว

คิดเลขเร็ว คือ เกม, กิจกรรม หรือการแข่งขันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ โดยถูกดัดแปลงมาจาก เกม 24 ซึ่งเป้าหมายของคิดเลขเร็วคือ “การสร้างสมการคณิตศาสตร์” โดยใช้ตัวเลขที่เกิดจากการสุ่ม

การสร้างสมการ จะต้องใช้เลขที่ได้มาจาก “การสุ่ม” เท่านั้น เช่นผลลัพธ์ของการสุ่มคือ 1 2 3 4  501\ 2\ 3\ 4\ \to\ 50 ดังนั้นจะสามารถสร้างสมการได้จากเลข 11, 22, 33 และ 44 โดยที่จะต้องใช้เลขทุกตัว ตัวละ 1 ครั้ง เพื่อทำให้ผลลัพธ์ของสมการได้เท่ากับ 5050 หรือใกล้เคียงมากที่สุด

การสุ่ม จะมี 2 แบบ คือ การสุ่มตัวเลขโดด 4 ตัว กับคำตอบ 2 หลัก เช่น 1 2 3 4  501\ 2\ 3\ 4\ \to\ 50 และการสุ่มตัวเลขโดด 5 ตัว กับคำตอบ 5 หลัก เช่น 9 8 7 6 5  4329\ 8\ 7\ 6\ 5\ \to\ 432 เป็นต้น

กติกาการคิดเลขเร็ว

โจทย์

เวลาในการคิด

เครื่องหมายในการสร้างสมการ

เงื่อนไขแต่ละเครื่องหมาย

ราก

แฟกทอเรียล

ซิกมา